Omvangrijke lading!

Schip MAREMKA

Regelmatig krijgt het Vlaams LOODSWEZEN vragen tot adviesverlening voor niet alledaagse transporten. Onlangs diende het vaartuig MAREMKA vier grote tanks te transporteren van Antwerpen naar Portugal. Het vaartuig heeft een lengte van 82,3 meter en een maximale diepgang van 3,9 meter.

Na overleg en nautisch advies werden extra randvoorwaarden gesteld om de veiligheid te borgen. Deze extra voorwaarden waren onder andere een maximale windkracht, afvaart enkel overdag en extra cameraopstelling voor de zichtbaarheid. Ook bij het laden van het schip hield men rekening met de positie van de radarmast en waar de lading best gezet werd om zo weinig mogelijk interferentie te hebben op het radarbeeld.

De nautische expertise was in dit geval belangrijk om de afvaart veilig en vlot te laten verlopen, maar ook voor de kapitein om de eindbestemming veilig te bereiken.