Het beroep loods

De loodsen brengen de grootste schepen veilig en vlot van en naar de havens in Vlaanderen.

Daarvoor kan de kapitein rekenen op het nautische vakmanschap van de loods. Daarnaast staat hij hem ook bij omtrent de toe te passen nautische regelgeving en scheepvaart- en politiereglementen, de hydrografische omstandigheden, de communicatie met de scheepvaartbegeleidingsdiensten aan de wal en de andere verkeersdeelnemers, …

Pilot

Hoe word je loods?

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet elke kandidaat in het bezit zijn van:

  • een diploma van licentiaat/master in de Nautische Wetenschappen;
  • een geldig vaarbevoegdheidsbewijs (STCW 2010) van kapitein (MASTER seagoing ships of 3000 gross tonnage or more) met 36 maanden ervaring als wachtoverste (STCW - Chapter II - Regulation II/2);
  • een vaarstaat als bewijsvoering van 36 maanden ervaring als wachtoverste (STCW Chapter II - Regulation II/2);
  • een certificaat van de opleiding Bridge Resource Management (BRM/BRM CC/MRM);
  • een geldig certificaat van medische geschiktheid uitgereikt door een erkende arts;
  • een certificaat van de opleiding ECDIS (uitgifte na 1 januari 2006);
  • een geldig certificaat van GMDSS.

De kandidaat wordt getest op een aantal persoonsgebonden competenties zoals voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken, betrouwbaarheid, omgaan met stressfactoren, assertiviteit, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, … Op vlak van technische competenties is een gedegen kennis vereist van de regelgeving inzake nautische aangelegenheden, de scheepvaart-, politie- en administratieve reglementen én een specifieke kennis van hydrografie, radarnavigatie, moderne plaatsbepalingssystemen, scheepstechniek en manoeuvreren. De basismanoeuvres (afmeren, vertrekken tussen andere schepen, bij stranding, ...) worden bijvoorbeeld getoetst op basis van onder andere een rollenspel. Ook is de kennis van nautisch Engels een noodzaak. Alle bovenstaande items worden grondig geëvalueerd. Motivatie is evenzo een belangrijk aandachtspunt.