LOODSWEZEN

Vlot en veilig scheepvaartverkeer is afhankelijk van een goede samenwerking binnen de volledige nautische keten. De scheepvaart in onze Vlaamse topregio wordt samen met de vele partners de klok rond in goede banen geleid. Het LOODSWEZEN staat in voor de advisering van de gezagvoerders van de commerciële vaart. Deze adviesverlening gebeurt hoofdzakelijk aan boord. De loods neemt in sommige omstandigheden zijn adviserende rol ‘op afstand’ op. Het komt ook voor dat externe partijen beroep doen op onze expertise, los van het loodsen zelf.