P1010104

Afvaart heavy load schip PUGNAX uit de haven van Zeebrugge op maandag 12.09.16

De haven van Zeebrugge en FLUXYS LNG Terminal werden door de Russische gasmaatschappij JCS Yamal LNG uitgekozen als partner voor een dubbele opdracht: enerzijds als transithaven voor 8 miljoen Ton LNG-gas op jaarbasis richting Azië maar ook voor de in aanbouw zijnde LNG-plant in de haven van Sabetta (Noord – Rusland). .

P1010101  P1010097

 

Met gespecialiseerde heavy-load modulecarriers zoals de PUGNAX worden in totaal 188 geprefabriceerde LNG-modules en bijkomende onderdelen vanuit Aziatische werven naar Zeebrugge overgevaren., Op de ICO terminal in de achterhaven van Zeebrugge worden deze modules geconditioneerd en varen daarna met ijsversterkte schepen richting Sabetta Rusland.

Het Loodswezen heeft in samenspraak met het havenbestuur Zeebrugge, Yamgaz , Yamal LNG, de dokloodsen en terminaloperator ICO haar medewerking verleent inzake het verstrekken van nautische adviezen tot opmaak van speciale beheersmaatregelen voor dit type schepen. Deze heavy-load schepen zijn immers vaak aan dek beladen met dermate gigantische modules, waarbij de breedte van deze modules de scheepsbreedte overschrijdt en waarbij de passage van de Pierre Vandamme sluis in Zeebrugge te allen tijde op een vlotte en absoluut veilige wijze dient te worden gegarandeerd. Dit resulteerde o.m. in een maatregel om twee kustloodsen in te zetten op dergelijke schepen met een breedte vanaf 40 meter.
De PUGNAX, 206 meter lang en 43 meter breed verliet, beladen met twee modules die resp. aan bakboordzijde 1.8 meter en aan stuurboordzijde 1.5 meter voorbij de scheepszijden uitstaken, op 12 september 2016 de Pierre Vandammesluis. De totale breedte van het beladen vaartuig bedroeg bijgevolg 46.30 meter. De Pierre Vandammesluis op zich heeft een breedte van 55 meter tussen de fenders.
Het schip voer richting Loodskruispost Wandelaar onder loodsgeleide van kustloodsen Eric De Clercq en Thomas Verworst, vanwaar het haar reis richting Noord-Rusland kon verderzetten.