Locaties

 

Loodswezen Antwerpen
Directiezetel – traject Schelde
Thonetlaan 102 bus 1
2050 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 222 08 77
e-mail: loodswezen@vlaanderen.be
antwerpen
Loodswezen Gent
Traject Gent-Terneuzen
Motorstraat 109
9000 Gent
Tel. +32 (0)9 250 57 11
Loodswezen Zeebrugge
Traject kusthavens
Doverlaan 7 bus 2
8380 Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 55 77 30
Loodswezen Vlissingen
Scheldemondentraject
Boulevard de Ruyter 2
4381 KA Vlissingen
Nederland
Tel. +31 (0)118 424 500