Dienstverlening

Onze missie is een veilige en vlotte scheepvaart van en naar de  Vlaamse havens.

Om hierin te slagen werkt het Loodswezen nauw samen met haar zusterorganisaties binnen MDK en andere partners (sleepfirma’s, het havenbedrijf (sluizen),…)

Deze samenwerking wordt “ketenwerking” genoemd.

Schepen moeten namelijk zonder oponthoud vanaf het loodsstation op zee tot hun ligplaats vlot en veilig kunnen varen.

Onze missie vullen we op verschillende manieren in