HET LOODSEN

Het loodsen van schepen is onze core business!

 

Jaarlijks vinden er in totaal ongeveer 150.000 loodsbewegingen plaats op zee, op de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen.

Met deskundig advies staan onze loodsen de kapiteins bij in het navigeren en manoeuvreren van hun schepen in een zone die zich uitstrekt van het aanloopgebied van onze kust- en Scheldehavens (met uitbreiding naar de aanlopen van Duinkerke), stroomopwaarts de Schelde tot Temse (Rupel tot Wintham inbegrepen) en het kanaal Gent-Terneuzen, de Moervaart, de darsen en dokken van Gent.
Een totaal van 400 zeemijlen (740 km) vaarweg, 5 havengebieden, 13 zeesluizen en een steeds toenemend aantal aanlegplaatsen.

Alhoewel de schepen steeds groter worden is het aantal ernstige ongevallen door een betere verkeersbegeleiding,  planning en vakkundige beloodsing praktisch tot nul herleid. Ook de continue evaluatie en bijsturing van de samenwerking met de verschillende ketenpartners en zusterorganisaties zorgen ervoor dat onze dienstverlening voortdurend verbeterd!

 

Hoe verloopt zo’n beloodsing?