LEVEREN VAN NAUTISCH ADVIES

De privĂ©-sector doet vaak beroep op onze organisatie voor assistentie en nautisch advies bij de behandeling van moeilijke en risicovolle transporten, het leggen van onderzeese pijpleidingen, het bergen van wrakken, …

Advies in verband met communicatie, bebakening, bevaarbaarheid van de vaarweg, haven-infrastructuur, haveninformatica, … geven we met uitgelezen competentie.