Loodsbriefje radicaal digitaal

2016 08 02 Beloodsing

Sinds 1 januari 2017 worden de jaarlijks 59.000 loodsbriefjes, die door de loodsen voor elke reis opgesteld en afgeleverd werden, volledig elektronisch opgesteld en verwerkt. Hiermee gaat het Vlaams LOODSWEZEN radicaal digitaal en verloopt de interne verwerking van die gegevens automatisch via het LIS. Deze digitalisering maakt tal van gegevens niet alleen veel sneller toegankelijk, het zorgt voor een snellere verwerkingsflow en neemt een heel belangrijk deel input-werk weg. Ondanks het feit dat een 13-tal Vlaamse loodsen in 2016 proefdraaiden, zal de komende maanden alle aandacht gaan naar eventuele bijsturingen in de programmatie. Deze grootschalige digitalisering aan Vlaamse kant liep volledig synchroon met de opstart van hetzelfde systeem bij de Nederlandse collega’s van de regio Scheldemonden.

Deze digitalisering betekent een enorme stap voor het Vlaams LOODSWEZEN. Het vervangt het ooit in 1842 ingevoerde loodsbriefjessysteem en moet zowel de dienstverlening, de interne werking als het milieu ten goede komen!