Loodsdiensten- en Scheldedirecteurenmeeting in Vlissingen

2017 05 18 SOLOS 01

Op 18 mei 2017 was het Vlaams LOODSWEZEN te gast bij de Nederlandse collega’s voor een SOLOS-vergadering, om alweer een stap naar een betere samenwerking te zetten. In de namiddag zaten de loodsdiensten met de Scheldedirecteuren samen. Beide meetings gingen door in de schitterende vergaderzaal op de Boulevard de Ruyter met onze dienstverlening bijzonder dichtbij.

Waar SOLOS meer gericht is op onder andere de samenwerkingskosten, het tariefmutatievoorstel en specifiek te bespreken thema’s tussen het Nederlands en het Vlaams Loodswezen, richt SDV-SOLOS zich eerder op de typisch operationele punten waar raakvlakken zijn of samenwerking is tussen verschillende diensten. Bij SDV-SOLOS zijn heel wat meer partijen betrokken: het Nederlands en het Vlaams Loodswezen, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, Rijkswaterstaat, de afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING, de stafdienst van MDK, de afdeling Beleid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Permanente Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart.

2017 05 18 SOLOS 02     2017 05 18 SOLOS 03

2017 05 18 SOLOS 04