Mary Maersk

maersk-achterkantTijdens het derde mooie herfstweekend van oktober werd MDK / DAB Loodswezen op de hoogte gebracht dat de ULCS MARY MAERSK op haar maiden trip vanuit het Verre Oosten zou gedevieerd worden naar Antwerpen.

Spanningen in de haven van Rotterdam leidden tot de beslissing vanwege operations van MAERSK LINE om het schip Antwerpen aan te doen lopen.

 

Met zijn 399.23 m lengte over alles, 59 m breedte en een diepgang tijdens de opvaart van 135 dm, behoort de MARY MAERSK, samen met de MAJESTIC MAERSK en de MAERSK MC KINNEY MOLLER tot de grootste container schepen ter wereld.

 

Niettegenstaande het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout al uitvoerige studies had uitgevoerd omtrent mogelijkse aanlopen van dergelijke schepen, was deze plotse aanloop toch een verrassing. Zowel rivier-als zeeloodsen waren hier wel op voorbereid maar bijkomende simulaties waren zeker niet overbodig. Daags voor het aanlopen, werden rivierloodsen Frank Lunders en Roelof Breughelmans uitvoerig gebriefd en brachten de dag door op de simulator van het Waterbouwkundig Laboratorium teneinde alle mogelijke scenario’s uit te “testen”.

 

Mist bracht enige vertraging waardoor de opvaart in de ochtend van 18 oktober diende uitgesteld te worden tot de avond om op het volgende HW van 04.15u op 19 oktober voor het Deurganckdok te verschijnen. Beide voornoemde loodsen, samen met zeeloods Wim Pandelaers alsook observatieloodsen van het NL Loodswezen, Martijn Schaap, Peter Gerritse en Maarten Van Vuuren bewezen eens te meer dat door het professionalisme en de expertise van de loodsen deze nieuwe generatie van schepen vlot en veilig de haven van Antwerpen kunnen aanlopen.

Riverloods Eddy De Laeter maakte ook deel uit van het team. Tijdens de opvaart, zorgde hij voor de notitie van alle roer- en machine orders met de bedoeling om dit te “matchen” met de full SNMS teneinde het mathematisch model van het Waterbouwkundig Laboratorium te “fine tunen”.

 

De jarenlange ervaring en training van onze Vlaamse loodsen bewijst eens te meer dat deze gigantische schepen, zijnde de grootste niet alleen varende eenheden maar ook “transport tools made by man”,  veilig en vlot Antwerpen kunnen aanlopen.

 

De afvaart verliep eveneens feilloos door de Nederlandse collega’s Peter Gerritse, Jan van Berlo en Olivier Rodenberg. Dit gebeurde in het kader van uitwisseling van ervaring tussen beide Loodswezens. Vlaamse collega’s Erik Van Zundert, Peter Coveliers, Peter Goosens en Roger Allaert waren eveneens aan boord in het kader van een observatiereis.

 

Verder dient opgemerkt te worden dat de trend tot schaalvergroting zich steeds verder zet. Zaterdagmorgen 19 oktober 2013, rond 11.00u, meerde ook de EVELYN MAERSK af in het Deurganckdok. Met zijn 397m lengte over alles kreeg de haven van Antwerpen samen met de MARY MAERSK plots twee schepen afgemeerd op 900 m kaailengte.

 

 

Deze zeer geslaagde aanlopen, zetten de deur open voor nieuwe bezoeken, reeds aangekondigd tijdens het ter perse gaan van deze editie. Niettegenstaande de Maersk “E-klasse” reeds in 2012 de haven van Antwerpen aanliep en in de komende weken nog zal aanlopen, bewijst de toegankelijkheid van de “triple E-klasse” eveneens geen probleem te zijn. Deze opvaarten gebeuren steeds in het kader van proefvaarten, gekoppeld aan strikte voorwaarden opgelegd door de GNA. Deze proefvaarten en het professionalisme van onze Vlaamse loodsen worden toegejuicht door de rederij Maersk Line.

 

Capt. Eric Poirier

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.