MSC ZOË nieuwe recordbreker

loodswezenMSC ZOE, het grootste containerschip ter wereld (19244 TEU) met een lengte van 395 m, een breedte van 59m en een diepgang van 15m is op 29 juli 2015 aangekomen in Antwerpen.

Het was de eerste reis van deze gigant en Antwerpen werd de eerste loshaven, waar 8000 containers gelost werden. Het Loodswezen leverde hierbij enorme prestaties.

Hierbij een kort relaas van de inkomende reis door Guy De Vleeschauwer.

Vermits de diepgang 15m bedroeg en het een proefreis betrof, werd besloten dat het schip moest aankomen bij stil van hoog water.

De ETA Wandelaar werd daarom gevraagd om 08.30u LT op 29 juli.

Daar het schip vanaf de Golf van Biskaje op diesel moest varen in plaats van op heavy fuel wegens de Franse  milieuwetgeving van Frankrijk, werd het spannend om deze ETA te halen.

Het schip arriveerde omstreeks 9.15u aan de Wandelaar. Om 09.45u LT kwamen 2 zeeloodsen, Jean Deryckere en Olivier Vanthuyne,  aan boord en werd volle kracht gevaren richting Vlissingen.

Vermits  15 genodigden, waaronder Bart De Wever, Eddy Bruyninckx, Marc Beerlandt (CEO MSC) en een filmploeg van VRT de reis van Vlissingen naar Antwerpen gingen meevaren, werd de loodswissel in Vlissingen georganiseerd met de Swath Westdiep.

Om exact 11.30u gingen 2 rivierloodsen, Frank Lunders en Johan Caramin, ter hoogte van Vlissingen aan boord, gevolgd door de genodigden.

De reis verliep voorspoedig en uiteindelijk werd de bocht van Bath gerond omstreeks 14.15u. loodswezen-1

De wind die tot dan wsw 4-5 was trok aan en het werd uiteindelijk W7.

Ter hoogte van Saeftinghe werd alles in gereedheid gebracht voor het aankomstmanoeuvre.

Het was toen 14.35u.

Eens de Europaterminal voorbijgevaren werd, werden de sleepboten Union Panda en Union Hawk vastgemaakt, met de Union Eagle stand by om te duwen.

Om 15.00u kwam het schip aan ter hoogte van het Deurganckdok en kon het zwaaimanoeuvre beginnen.

De zeer krachtige westenwind was geen helpende factor, maar het zwaaimanoeuvre kon niettemin op een perfecte manier in de voorziene zwaaicirkel volbracht worden.

Om 15.30u was het schip volledig gezwaaid en deinsde het Deurganckdok in om er om 16.30u volledig afgemeerd te liggen.

Alle genodigden waren vol lof over de geleverde prestaties van onze loodsen en er werd gesproken in superlatieven. Dit was een indrukwekkende prestatie en de gezagvoerder, Kapitein Domenico Pica, was eveneens onder de indruk van de kwaliteit van de beloodsing.

Hij sprak zelfs de woorden “the best pilots in the world” uit.

Op de daaropvolgende persconferentie en aansluitende drink werd nogmaals het Loodswezen bedankt voor de geleverde prestatie en dit door zowel de havenautoriteiten als de klant.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.