Nieuwe financiële leiding bij LOODSWEZEN!

2017 02 01 Astrid Lammens en Sandra De Canck

Op 1 februari 2017 neemt Astrid Lammens de leiding van de financiële dienst over van Francis Verreth, die dit in combinatie met zijn functie bij VLOOT tijdelijk opnam. Astrid Lammens stapt over van de Stafdienst van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, waar zij sinds 2010 als financieel analist aan de slag was. Astrid combineert een master in de bedrijfseconomie met een master in de sociologie (beide UGent).

Door de pensionering van Tony Vuylsteke (commercieel directeur agentschap MDK) op 1 januari 2017, zal Sandra De Canck als directeur Klanten nog meer dan in het verleden de contacten met de klanten behartigen. Zij zal het klanten- en klachtenmanagement verder uitbouwen en intensifiëren. Sandra is econome (UA) en werkt sinds 1999 bij het LOODSWEZEN.

Het Vlaams LOODSWEZEN realiseert jaarlijks een 60.000-tal beloodsingen en brengt de grootste schepen veilig en vlot van en naar de Vlaamse havens.

(foto: Astrid Lammens links, Sandra De Canck rechts)