Partners

Het LOODSWEZEN is een organisatie die functioneert onder het Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust (MDK).

Het agentschap werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 en is operationeel sinds 1 april 2006.

www.agentschapmdk.be

Binnen MDK zijn er, naast het LOODSWEZEN, nog drie entiteiten.
Deze werken zeer nauw samen en dragen zo bij tot de missie van het agentschap.

 

 SCHEEPVAARTBEGELEIDING

patrijspoort-scheepvaartbegeleidingAfdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING begeleidt samen met Nederlandse collega’s vanaf de verkeerscentrales aan wal alle scheepvaart. Het maritiem reddings- en coördinatiecentrum is het eerste meldpunt voor ongevallen op zee.

Hoofdtaken zijn:

 • een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme vaarwegen;
 • het verzekeren van Vessel Traffic Services (VTS) en het uitoefenen van het dagelijks verkeers-management;
 • het ondersteunen en coördineren van de reddings- en sleepactiviteiten op zee in het kader van de Kustwacht Oostende;
 • het beschikbaar stellen aan het loodswezen van de vereiste informatie en apparatuur voor het geven van “loodsen op afstand”;
 • het beheer en technologisch op peil houden van de Schelderadarketen.

www.scheepvaartbegeleiding.be

VLOOT

patrijspoort-vloot-1VLOOT zet bemande en bedrijfsklare vaartuigen in voor de kustwachtpartners, het maritiem onderwijs, het zeewetenschappelijk onderzoek en veerdiensten. Hiervoor beschikt VLOOT over meer dan 40 vaartuigen die ingezet worden langs de kust tot in Vlissingen, in het Scheldegebied en op het kanaal Gent-Terneuzen.

Hoofdtaken zijn:

 • bemande bedrijfsklare vaartuigen ter beschikking stellen voor de verschillende partners;
 • loodsen afhalen en aan boord brengen van de te beloodsen schepen;
 • het verstrekken van logies voor loodsen op zee en aan de wal;
 • vaarwegen op zee en op de Schelde bebakenen;
 • hulp verlenen bij noodgevallen op zee.

www.welkombijvloot.be

 Kust

patrijspoort-kust

De afdeling KUST streeft vanuit haar beleid en bij de uitvoering van haar talrijke opdrachten naar een optimale vorm van samenleven met de zee.

Hoofdtaken zijn:

 • Zorgen voor de bescherming van de bevolking tegen het geweld van de zee.
 • Bevorderen van de recreatie op en langs het water en het beleven van de kust.
 • De zee en de Schelde in kaart brengen en weerberichten maken voor de zee en de kust

www.afdelingkust.be en www.kustweerbericht.be.