Reglementering

De organisatie van de Vlaamse loodsdienst ligt vervat in het decreet
en het herziene scheldereglement

Het Loodsdecreet (19 april 1995) regelt de loodsdienst voor de scheepsreizen vanuit zee naar een Vlaamse kusthaven of omgekeerd (Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort) of scheepsreizen binnen een Vlaamse haven (Kusthavens en Antwerpen en Gent).

Het reglement dat uitvoering geeft aan artikel IX van het tractaat
van 19 april 1839, wordt het Scheldereglement geheten. Dit reglement regelt de loodsdienst voor de scheepsreizen vanuit zee naar de havens van Antwerpen en Gent (of omgekeerd).
De laatste versie die getekend werd op 11 januari 1995 te Middelburg (Nederland) trad op 1 oktober 2002 in werking en is bekend onder de naam Herziene Scheldereglement.

Binnen beide reglementen worden een aantal artikels uitvoeriger beschreven door uitvoeringsbesluiten.

Bij de uitoefening van hun taak houden onze loodsen zich strikt aan de scheepvaart- en politiereglementen (een veertiental) van de zone waarin ze zich bevinden, o.a.:

  • het Internationaal Zeeaanvaringsreglement;
  • het politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee;
  • het scheepvaartreglement Westerschelde (Nederland);
  • verordeningen van de haven van Zeebrugge;
  • scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen;