Tarieven

Vaartuigen die gebruik maken van de diensten van een loods betalen een loodsgeldtarief waarbij de blokmaat van het schip en het geloodste traject de bepalende parameters zijn.

Men berekent de blokmaat door de lengte over alles te vermenigvuldigen met de grootste breedte en de maximale zomerdiepgang.

Aan de hand van het resultaat kan men in de tarieftabel het loodsgeld opzoeken op basis van het afgelegde traject. Deze loodsgeldtarieven werden vastgesteld door de bevoegde Vlaamse minister.

Bijkomend wordt een Bunkertoeslag aangerekend (Bunker Adjustment Factor) (BAF). Deze is gekoppeld aan de officiële maximale gasolieprijs van 31 maart 2016 van 351,70 euro per 1000 liter, exclusief BTW. Vanaf 1 oktober 2016 en vervolgens om de drie maanden wordt de stijging of de daling van de officiële maximale gasolieprijs vastgesteld. Voor elke stijging of daling met 7 euro per 1000 liter, exclusief btw, wordt de BAF vastgesteld op telkens plus of min 0,10% van het loodsgeld, vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de vaststelling van de nieuwe officiële maximale gasolieprijs. Deze herijking van de BAF gaat in op 1 augustus 2016.

Voor inkomende trajecten wordt tevens een VBS vergoeding (Verkeersbegeleidingstelsel) aangerekend die wordt bepaald aan de hand van de lengte van het schip.

Daarnaast kunnen voor specifieke prestaties bijkomende of andere vergoedingen worden aangerekend.

Schepen die op regelmatige basis een Vlaamse haven aanlopen kunnen genieten van volumekortingen.

Meer informatie kan u bekomen bij Sandra De Canck.

Telefonisch op het nummer +32 (0)3 222 08 35
of mail: