Vlaamse expertise gewaardeerd door Braziliaanse collega’s!

2017 11 21 samenwerking kustloodsen met Braziliaanse loodsen

In hun tijdschrift ‘Rumos Práticos’, editie april tot augustus 2017, wordt het varen door topslib besproken. Verschillende malen verwijzen de Braziliaanse collega’s hiervoor naar de ervaringsuitwisseling die ze hierrond met het Vlaams LOODSWEZEN gehad hebben.

Het artikel is te vinden in het e-tijdschrift vanaf pagina 6.