Wat is het loodswezen?

LOODSWEZEN, VLOOT, afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING en afdeling KUST werden, na een hervorming binnen de Vlaamse overheid, op 1 april 2006 onder gebracht onder het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust “MDK”.

MDK valt onder het Ministerie van Mobiliteit en Openbare werken “MOW” en de Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Aan het hoofd van het agentschap staat de administrateur-generaal. Hij is ook de Vlaamse voorzitter van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart en van de Kustwacht.

De Stafdienst van MDK biedt ondersteuning bij het gevoerde beleid en verzekert het gecoördineerd samenwerken.

Het LOODSWEZEN is een Dienst Afzonderlijk Beheer, DAB, die geleid wordt door een algemeen directeur.