Loodsen

De beloodsing van schepen is onze kernactiviteit.

De loodsen staan de kapiteins met deskundig advies bij tijdens de navigatie in een zone die zich uitstrekt van het aanloopgebied van onze kust- en Scheldehavens (met uitbreiding naar de aanlopen van Duinkerke), stroomopwaarts de Schelde tot Temse (Rupel tot Wintam inbegrepen) en het kanaal Gent-Terneuzen, de Moervaart en de dokken van Gent.

Een totaal van ongeveer 400 zeemijlen (740 km) vaarweg, 5 havengebieden, 13 zeesluizen en een steeds toenemend aantal aanlegplaatsen.

Hoewel de schepen steeds groter worden en de verkeersintensiteit steeds toeneemt, optimaliseren de adviezen van onze loodsen samen met een betere verkeersbegeleiding en -planning de vlotte en veilige toegang tot onze havens.

Beloodsing Noordzee met swath-vaartuig

Verloop beloodsing

Het schip dat een Vlaamse haven aanloopt, neemt haar loods ter hoogte van het Vlaamse loodsstation WANDELAAR of ter hoogte van het Nederlandse loodsstation STEENBANK. Vanaf de loods aan boord is, start de tocht doorheen een nautisch complex en verkeersintensief gebied.

Het te beloodsen traject wordt met de grootste aandacht voor vlotheid en veiligheid afgelegd. Ter hoogte van Vlissingen rede wordt meestal van loods gewisseld om het schip verder te begeleiden tot tegen de kaai in Antwerpen of Gent.

Het loodsstation WANDELAAR wordt uitgebaat door VLOOT, rederij van de overheid. Dit belangrijk knooppunt ligt een 12-tal zeemijl uit de kust van Oostende. De beloodsing gebeurt door middel van de swaths (small waterplane area twin hull). Dit systeem draagt bij tot het veel langer doorwerken in zwaardere weersomstandigheden. Voor schepen met een kleine vrijboord gebeurt de beloodsing met een jol.

WANDELAAR en WIELINGEN

Ook ter hoogte van Vlissingen, zorgt VLOOT voor de uitbating van de door Vlaanderen ingezette beloodsingsmiddelen. Hier wordt gebruik gemaakt van een redeboot met een innovatieve rompvorm waardoor een performantere dienstverlening kan aangeboden worden.

DEURLOO