Nautische expertise

Vaak wordt beroep gedaan op onze specifieke nautische expertise bij de voorbereiding van risicovolle transporten, het leggen van onderzeese pijpleidingen, vraagstukken rond de bevaarbaarheid van de vaarwegen, nieuwe haveninfrastructuren, …

Haven Antwerpen - Deurganckdok