Reglementering

De organisatie van de Vlaamse loodsdienst is vervat in het loodsdecreet en het herziene scheldereglement.

Het Loodsdecreet (19 april 1995) regelt de loodsdienst voor de scheepsreizen vanuit zee naar een Vlaamse kusthaven of omgekeerd (Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort) of scheepsreizen binnen een Vlaamse haven (kusthavens, Antwerpen en Gent).

Het Scheldereglement geeft uitvoering aan artikel IX van het tractaat van 19 april 1839. Dit reglement regelt de loodsdienst voor de scheepsreizen vanuit zee naar de havens van Antwerpen en Gent (of omgekeerd).

De laatste versie die getekend werd op 11 januari 1995 in Middelburg (Nederland) trad op 1 oktober 2002 in werking en is bekend onder de naam ‘Herziene Scheldereglement’.

Binnen beide reglementen worden een aantal artikels uitvoeriger beschreven door uitvoeringsbesluiten.

Containerschip Cap San Artemissio