Tarieven

Het loodsgeldtarief, vastgesteld door de bevoegde Vlaamse minister, wordt bepaald door de blokmaat van het schip en het traject. De blokmaat wordt berekend door de lengte over alles te vermenigvuldigen met de grootste breedte en de maximale zomerdiepgang. Aan de hand van het resultaat kan in de tarieventabel het loodsgeld opgezocht worden.

Naast het loodsgeldtarief, wordt een Bunkertoeslag aangerekend (Bunker Adjustment Factor – BAF). Dit is gekoppeld aan de officiële maximale gasolieprijs van 31 maart 2017 van € 351,70 per 1000 liter, exclusief BTW. Vanaf 1 oktober 2016 en vervolgens om de drie maanden wordt de stijging of de daling van de officiële maximale gasolieprijs vastgesteld. Voor elke stijging of daling met € 7 per 1000 liter, exclusief BTW, wordt de BAF vastgesteld op telkens plus of min 0,10% van het loodsgeld, vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de vaststelling van de nieuwe officiële maximale gasolieprijs. Deze herijking van de BAF gaat in op 1 augustus 2016.

Voor inkomende trajecten wordt via de loodswezen-factuur ook de VBS vergoeding voor de verkeersbegeleiding vanuit de afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING geïnd.

Daarnaast kunnen voor specifieke prestaties bijkomende of andere vergoedingen worden aangerekend.

Schepen die op regelmatige basis een Vlaamse haven aanlopen kunnen genieten van volumekortingen.

Conform artikel 20 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, de loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten d.d. 15 juli 2016, worden de loodsgeldtarieven en -vergoedingen jaarlijks per 1 augustus onderworpen aan een indexering.

De tarieven geldig vanaf 1 augustus 2020 zijn hieronder beschikbaar.